AssurKINE

Administratieve vereenvoudiging voor kinesitherapie na een arbeidsongeval

Waar AssurCard de communicatie regelt tussen verzekeraar en ziekenhuis - zodat de patiënt zich geen zorgen hoeft te maken over de factuur - doet AssurKINE dit vanaf nu tussen Ethias en de kinesitherapeut, specifiek voor ongevallen.

AssurKINE is een initiatief van AssurCard en KineQuick, een van de grootste leveranciers van administratiesoftware voor kinesisten in ons land. Ethias is de eerste verzekeraar die deze dienst zal aanbieden aan haar cliënten.

Daarmee zetten Ethias en KineQuick een enorme stap voorwaarts op het vlak van de automatische afhandeling van arbeidsongevallen. En dat heeft zowel voordelen voor de kinesitherapeut als voor de patiënt.

Meer informatie over AssurKINE

AssurKINE icon